Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Podaci za utvrđivanje poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine (općinski porezi općine Klenovnik)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine sukladno čl. 22. Odluke o općinskim porezima općine Klenovnik.
U čl. 22. Odluke navodi se:
"Obveznici poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o nekorištenim poduzetničkim nekretninama, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!