Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Podnošenje izvješća HNB i davanje podataka Financijskom inspektoratu (devizno poslovanje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj banka ako Hrvatskoj narodnoj banci, kada je to Zakonom o deviznom poslovanju predviđeno, ne podnese izvješće ili ako Financijskom inspektoratu ne dade podatke u roku ili na propisani način.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: