Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Podružnica investicijskog društva u trećoj državi (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo ako osnuje podružnicu na području treće države, bez prethodnog odobrenja Agencije, suprotno čl. 142. Zakona o tržištu kapitala. 

U čl. 142. Zakona navodi se:

"Investicijsko društvo može investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge pružati i obavljati u trećoj državi samo preko podružnice.

Za osnivanje podružnice u trećoj državi investicijsko društvo mora dobiti odobrenje Agencije.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: