Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Politika kontinuiteta poslovanja (vrijednosni papiri)

Za prekršaj kaznit će se središnji depozitorij vrijednosnih papira novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000,00 a koja ne može biti manja od 2 % ni veća od 5 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu ako nema uspostavljenu odgovarajuću politiku kontinuiteta poslovanja ili planove za oporavak od katastrofa sukladno čl. 45. st. 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: