Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana (proračun)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba izvanproračunskog korisnika ako izvanproračunski korisnik ne izradi i ne dostavi Ministarstvu financija polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana do 30. srpnja tekuće godine, odnosno do 31. ožujka tekuće proračunske godine sukladno čl. 111. st. 1.  Zakona o proračunu.

U čl. 111. st. 1 Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: