Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Porezna osnovica PDV-a za maržu

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako netočno utvrdi poreznu osnovicu sukladno čl. 96. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

U čl. 96. Zakona navodi se:

"Porezna osnovica za isporuke dobara iz članka 95. stavka 4. ovoga Zakona jest marža koja je jednaka razlici između prodajne i nabavne cijene isporučenih dobara, umanjena za iznos PDV-a koji je sadržan u toj marži.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!