Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Porezna osnovica za isporuke rabljenih dobara, umjetničkih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta (PDV)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako netočno utvrdi poreznu osnovicu suprotno čl. 96. i čl. 97. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U čl. 96. Zakona navodi se:
"Porezna osnovica za isporuke dobara iz članka 95. stavka 4. ovoga Zakona jest marža koja je jednaka razlici između prodajne i nabavne cijene isporučenih dobara, umanjena za iznos PDV-a koji je sadržan u toj marži.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: