Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Posebna sredstva pričuve za isplatu dokupljenih mirovina

Novčanom kaznom od 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za dokup mirovine ako ne uspostavi dodatna sredstva pričuve prema čl. 19. st. 4. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine.

U čl. 19. st. 4. Zakona navodi se:

"U svrhu pokrića obveza prema stavku 2. i 3. ovoga članka društvo za dokup mirovine uspostavlja i održava posebna sredstva pričuve, koja iznose najmanje 10 % pričuva za isplatu dokupljenih mirovina."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!