Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Posebne obveze operatora univerzalnih usluga (elektroničke komunikacije)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se osoba ako u svojstvu operatora univerzalnih usluga ne ispunjava posebne obveze iz čl. 37. st. 1., 2. i 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
U čl. 37. st. 1., 2. i 3. Zakona navodi se:
"Operatori univerzalnih usluga moraju osigurati ispravno i nesmetano pružanje univerzalnih usluga u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te odlukama Agencije iz članka 36. ovoga Zakona.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: