Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Posjedovanja dionica ili udjela (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF  ako ima ili stekne dionice ili udjele u depozitaru, ili je poslovanje depozitara i UAIF-a organizacijski povezano protivno odredbama čl. 30. st. 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 30. st. 2. Zakona navodi se:

"UAIF ne smije imati dionice ili udjele u depozitaru. Poslovanje depozitara i UAIF-a ne smije biti organizacijski povezano, niti na tim poslovima smiju biti zaposlene iste osobe."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!