Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Poslovi zaštitara - tehničara (privatna zaštita)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako naredi ili omogući primjenu ovlasti osobama koje nemaju dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite, odnosno ako naredi ili omogući da čuvari, zaštitari, i zaštitari – tehničari primjenjuju svoje ovlasti suprotno čl. 45. Zakona o privatnoj zaštiti.

U čl. 45.  Zakona navodi se:

"Poslove tehničke zaštite mogu obavljati osobe koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara – tehničara.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: