Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postavljanje električnih vodova i kabela (plovidba i prolaz u šibensku luku)

Novčanom kaznom kaznit će se za pomorski prekršaj osoba ako iznad rijeke, na površini rijeke, na dnu ili u podzemlju rijeke postavlja električne i druge vodove, kabele, cijevi i slične uređaje koji ometaju sigurnu plovidbu ili ih postavlja bez suglasnosti ovlaštenoga tijela, suprotno glavi VI. t. 21.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!