Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postotak AIF-a u glasačkim pravima u neuvrštenom društvu (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako upravljajući AIF-om koji stječe, raspolaže ili drži dionice neuvrštenog društva ne obavijesti Agenciju o postotku AIF-a u glasačkim pravima u neuvrštenom društvu svaki put kada takav postotak dosegne, prijeđe ili padne ispod praga od 10%, 20%, 30%, 50% i 75% u propisanom roku sukladno čl. 92. st. 1. i 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 92. st. 1. i 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!