Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupak naknade štete (otvoreni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako postupak naknade štete ne provede u skladu s pravilnikom iz čl. 110. st. 7. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
U čl. 110. st. 7. Zakona navodi se:
"Agencija će pravilnikom detaljnije razraditi okolnosti i postupak naknade štete i njegovo provođenje, a posebno:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!