Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupanja pri delegiranju poslova (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako prilikom delegiranja poslova na treće osobe ne postupa sukladno čl. 67. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 67. Zakona navodi se:

"UAIF je dužan, prilikom delegiranja poslova na treće osobe, korištenja vanjskih usluga i drugih poslova koji su od značaja za UAIF i AIF-ove kojima upravlja, postupati stručno, s posebnom pažnjom i u najboljem interesu ulagatelja i AIF-a kojim upravlja.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!