Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupanje odgovorne osobe Zavoda (rodiljne i roditeljske potpore)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba Zavoda ako postupi suprotno čl. 56. st. 2.  Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

U čl. 56. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!