Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupanje po rješenju inspektora (slatkovodno ribarstvo)

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako ne postupi po rješenju inspektora, sukladno čl. 68. st. 2., 3., 4., 5. i 6. Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

U čl. 68. st. 2., 3., 4., 5. i 6. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: