Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupanje po zahtjevu i naredbi inspektora (zaštita od požara)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ne postupi po zahtjevu odnosno naredbi inspektora  sukladno čl. 44. st. 3. Zakona o zaštiti od požara.

U čl. 44. st. 3. Zakona navodi se:

"Osobe nad kojima se provodi nadzor dužne su postupiti po zahtjevu i naredbi inspektora"

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: