Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupanje s klasificiranim podacima obrane

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba ako ne postupa s klasificiranim podacima obrane na propisan način sukladno čl. 95. Zakona o obrani.

U čl. 95. Zakona navodi se:

"Tijela državne uprave i pravne osobe dužni su postupati s klasificiranim podacima obrane na način propisan posebnim zakonom."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: