Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupanje s kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF koji upravlja EuVECA-om ako povrijedi obvezu savjesnog i poštenog postupanja, u skladu s pravilima struke ili interesima ulagatelja, prilikom vođenja poslovanja protivno odredbi čl. 7. t. (a) Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala.

U čl. 7. t. (a) Uredbe (EU) br. 345/2013 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: