Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupanje s temeljnim kapitalom mirovinskog osiguravajućeg društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko osiguravajuće društvo ako u pogledu temeljnog kapitala ne postupa u skladu s odredbama čl. 7. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

U čl. 7. Zakona navodi se:

"Temeljni kapital Društva ne smije biti manji od najmanjeg iznosa jamstvenog kapitala.

Temeljni kapital mora biti u cijelosti uplaćen isključivo u novcu prije upisa osnivanja ili upisa povećanja temeljnog kapitala.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!