Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupanje sa sumnjivim primjercima stranih novčanica i kovanog novca (HNB)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ako u postupanju sa stranom gotovinom koja ne glasi na euro za koju se sumnja da je krivotvorena ne postupi sukladno podzakonskim aktima ili mjerama Hrvatske narodne banke suprotno čl. 76. st. 4. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.

U čl. 76. st. 4. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: