Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupanje sukladno rješenju Agencije (preuzimanje dioničkog društva)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u roku određenom rješenjem, ne postupi sukladno rješenju koje Agencija donese na temelju čl. 48. st. 1., 2. i 5. Zakona o preuzimanju dioničkog društva.

U čl. 48. st. 1., 2. Zakona navodi se:

"Kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti Agencija će rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!