Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupanje suprotno propisu koji donosi nadležan ministar (pomorstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako postupi protivno propisu iz čl. 49.b st. 3. ili st. 5. Pomorskog zakonika (dalje: Zakonika) suprotno čl. 49. b. st. 3. Zakonika.

U čl. 49. b. st. 3. i 5. Zakonika navodi se:

"Detaljan propis o zaštiti od onečišćenja morskog okoliša s pomorskih objekata, te provođenju istraga onečišćenja mora donosi ministar.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: