Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupanje u poslovanju s hranom za životinje (veterinarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako postupa protivno odredbama propisa iz čl. 97. Zakona o veterinarstvu.

U čl. 97. Zakona navodi se:

"Ministar pravilnikom propisuje:

– detaljnije odredbe o postupku registracije ili odobravanja objekta u poslovanju s hranom za životinje,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: