Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupci i politike za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u podružnicama i društvima kćerima sa sjedištem u trećoj državi

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura da se politike i postupci za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma određeni Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje; Zakona) u istom opsegu provode u podružnicama i društvima kćerima sa sjedištem u trećoj državi u mjeri u kojoj to dopušta pravo treće države, uključujući i mjere zaštite podataka suprotno čl. 64. st. 1. Zakona.
U čl. 64. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!