Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Potvrda o verifikaciji (fluorirani staklenički plinovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne podnese Europskoj komisiji potvrdu o verifikaciji u skladu s čl. 19. st. 5. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (dalje; Uredbe (EU) br. 517/2014) izdanu u skladu s čl. 14. st. 2. Uredbe (EU) br. 517/2014.
U čl. 19. st. 5. Uredbe (EU) br. 517/2014 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!