Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Potvrda za komercijalnu upotrebu (prekogranični promet i trgovina divljim vrstama)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako upotrijebi primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (dalje; Uredbe (EZ) br. 338/97) protivno uvjetima iz uvoznog dopuštenja sukladno čl. 48. Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (dalje; Uredbe (EZ) br. 865/2006).

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!