Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Povjeravanje pohrane i administriranja imovinom fonda depozitaru (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako ne postupa u skladu s odredbama čl. 245. st. 5. do 10. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 245. st. 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona navodi se:

"Imovinu fonda mirovinsko društvo povjerava na pohranu i administriranje depozitaru.

Depozitar može biti:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!