Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Povjeravanje poslova depozitara svih kategorija obveznih mirovinskih fondova

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako postupi protivno odredbama čl. 170. st. 8. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

U čl. 170. st. 8. Zakona navodi se:

"Poslovi depozitara svih kategorija mirovinskih fondova kojima upravlja isto mirovinsko društvo moraju biti povjereni istom depozitaru."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: