Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Povrat novca ili preusmjeravanje (zaštita prava putnika u željezničkom prijevozu)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kao željeznički prijevoznik, kada je bilo očekivano da će kašnjenje u dolasku na konačno odredište temeljem ugovora o prijevozu biti veće od 60 minuta, putniku nije odmah pružila izbor između predviđenih mogućnosti suprotno čl. 16. Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu.
U čl. 16. Uredbe (EZ) br. 1371/2007 navodi se: