Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Povrat novca ili preusmjeravanje (zaštita prava putnika u željezničkom prijevozu)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kao željeznički prijevoznik, kada je bilo očekivano da će kašnjenje u dolasku na konačno odredište temeljem ugovora o prijevozu biti veće od 60 minuta, putniku nije odmah pružila izbor između predviđenih mogućnosti suprotno čl. 16. Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu.
U čl. 16. Uredbe (EZ) br. 1371/2007 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!