Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Povrat posuda ili spremnika opasnog otpada nakon uzimanja uzorka

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako posude ili spremnike za koje se utvrdi da su otvarani nakon uzimanja uzoraka ne vrati pošiljatelju suprotno čl. 36.  Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.
U čl. 36. Uredbe navodi se:
"Na ulazu u odlagalište opasnog otpada mora se utvrditi grupa i količina dopremljenog opasnog otpada. 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: