Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Praćenje usklađenosti s relevantnim propisima (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako ne postupa u skladu s odredbama čl. 51. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 51. Zakona navodi se:

"UAIF je dužan uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati primjerene politike i postupke, čiji je cilj otkrivanje svakog rizika neusklađenosti s relevantnim propisima, kao i povezanih rizika te uspostaviti primjerene mjere i postupke u cilju smanjivanja takvih rizika.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!