Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pravila korištenja terminala za UPP (plin)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj trgovac plinom koji ne postupa sukladno aktu iz čl. 87. Zakona o tržištu plina.

U čl. 87. Zakona navodi se:

"Pravilima korištenja terminala za UPP propisuje se razvoj, način vođenja i korištenje terminala za UPP.

Pravilima korištenja terminala za UPP posebno se uređuje sljedeće:

– opis terminala za UPP,

– razvoj, građenje i održavanje terminala za UPP,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: