Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pravilnik (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako postupa protivno odredbama pravilnika iz čl. 259. st. 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (dalje; Zakona) ili čl. 260. st. 3. Zakona.

U čl. 259. st. 6. navodi se:

"Agencija će pravilnikom pobliže propisati statusne promjene AIF-ova."

U čl. 260. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!