Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pravilo o prihvaćanju svih kartica (prekogranična plaćanja)

Za prekršaj kaznit će se kartična platna shema novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna ako primjenjuje pravilo koje primatelja plaćanja, koji prihvaća platni instrument na temelju kartica koji je izdao jedan izdavatelj, obvezuje da prihvati i drugi platni instrument na temelju kartica koji je izdan u okviru iste kartične platne sheme, čime postupa protivno čl. 10. st. 1. u vezi sa čl. 10. st. 2. i 3. Uredbe (EU) br. 751/2015 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: