Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pravo organizatora na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana (turističke usluge)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kao organizator paket-aranžmana raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu sukladno čl. 38. st. 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu (dalje; Zakona), a ne obavijesti putnika o tom raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru ili ne kasnije od rokova propisanih u čl. 38. st. 1. t. 1. – 3.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: