Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pravo prvokupa (zaštita prirode)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dostavi ponudu za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na način propisan Zakonom o zaštiti prirode (dalje; Zakon) i/ili proda nekretninu koja se nalazi u nacionalnom parku, strogom ili posebnom rezervatu drugoj osobi po cijeni koja je niža od cijene navedene u ponudi ovlaštenicima prava prvokupa sukladno čl. 165. st. 1. i čl. 166. st. 1. Zakona.

U čl. 165. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: