Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Predaja izvješća u sudski registar (trgovačka društva)

Prekršaj čini osoba ako, kad je to Zakonom o trgovačkim društvima propisano (dalje; Zakonom) ne preda ili ne preda u Zakonom propisanom roku u sudski registar godišnja financijska izvješća, konsolidirano financijsko izvješće, izvješće revizora, godišnje izvješće o stanju društva ili konsolidirano godišnje izvješće društva radi upisa predaje i objave tog upisa sukladno čl. 86. st. 2., čl. 138.a., čl. 300.d st. 2., čl. 441. st. 3., čl. 613. st. 8. Zakona.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: