Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Predaja nekretnine u posjed korisnika izvlaštenja

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ometa ili ne dopušta izvršenje rješenja o izvlaštenju stupanjem u posjed izvlaštene nekretnine, protivno čl. 37. st. 2. podst. 6. i čl. 42. st. 4. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. 
U čl. 37. st. 2. podst. 6. Zakona navodi se: 
"Izreka rješenja o izvlaštenju sadrži:
– obvezu prijašnjeg vlasnika nekretnine da ju je dužan predati u posjed korisniku izvlaštenja, kao i rok predaje u posjed."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: