Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prekoračenje ograničenja ulaganja (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako u pogledu prekoračenja ograničenja ulaganja postupi protivno odredbama čl. 164. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 164. Zakona navodi se:

"Ograničenja ulaganja iz članaka 156. do 163. ovoga Zakona fond može prekoračiti kada ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koji čine dio njegove imovine.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!