Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Preporuke EU (buka)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj obveznik izrade strateške karte buke i akcijskog plana za zaštitu od buke ako pri izradi strateških karata buke i akcijskih planova ne uzme u obzir odgovarajuće preporuke EU o računskim metodama za izračun buke industrijskih područja, glavne ceste, glavne željezničke pruge i glavne zračne luke sukladno čl. 7. st. 9. Zakona o zaštiti od buke.

U čl. 7. st. 9. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: