Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Preračunavanje uplata na osobne račune i prenesenih računa (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako postupa protivno odredbi čl. 108. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 108. Zakona navodi se:

"Uplate na osobne račune i preneseni računi preračunavaju se u udjele svakodnevno u skladu s cijenom udjela na taj datum.

Početna cijena udjela fonda utvrđuje se prospektom fonda."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!