Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prethodne informacije za korisnika platnih usluga (platni promet)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako korisniku platnih usluga prije nego se obveže ponudom ili okvirnim ugovorom ne da informacije iz čl. 18. Zakona o platnom prometu.

U čl. 18. Zakona navodi se:

"Pružatelj platnih usluga dužan je dati korisniku platnih usluga prije nego što se korisnik platnih usluga obveže ponudom ili okvirnim ugovorom sljedeće informacije:

1) o pružatelju platnih usluga, i to:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: