Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Preuzimanje obveza na teret državnog proračuna

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako proračunski korisnik preuzme obveze na teret državnog proračuna tekuće godine mimo namjena i iznad visine utvrđene financijskim planom i/ili ako za to nisu ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti sukladno čl. 44. st. 1., 6. Zakona o proračunu.

U čl. 44. st. 1., 6. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: