Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prezentacijski materijali (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako postupa protivno odredbama čl. 187. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 187. Zakona navodi se:

"Javnim oglašavanjem AIF-ova s privatnom ponudom iz članka 186. stavka 2. ovoga Zakona ne smatra se isticanje u javnosti prezentacijskih materijala u kojima se uz tvrtku i djelatnost UAIF-a upućuje potencijalne ulagatelje na UAIF.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!