Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pridržavanje odredba o redu u luci i Pravilnika o redu u luci (pomorsko dobro i morske luke)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se osoba ako se ne pridržava odredaba ovoga Zakona o redu u luci, kao i odredaba Pravilnika o redu u luci sukladno čl. 84. Zakona o pomorskim dobrima i morskim lukama.

U čl. 84. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!