Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pridržavanje registriranih svojstava kakvoće u proizvodnji cigareta i duhanskih proizvoda (duhan)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz čl. 30. st. 2. Zakona o duhanu (dalje: Zakona) i odgovorna osoba ako se u proizvodnji cigareta ne pridržava registriranih svojstava kakvoće navedenih u prijavi radi upisa u Upisnik o markama ili koja obavlja proizvodnju duhanskih proizvoda suprotno odredbama čl. 24. Zakona.

U čl. 24. Zakona navodi se:

"Pravne osobe mogu obavljati djelatnost proizvodnje duhanskih proizvoda ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: