Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava djelatnosti (materijali i predmeti u neposrednom dodiru s hranom)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne prijavi svoju djelatnost na propisanom obrascu sukladno čl. 5. Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom.

U čl. 5. Zakona navodi se:

"Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije, materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom obvezne su svoju djelatnost na propisanom obrascu prijaviti Ministarstvu.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!