Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava mjesta i smještaja skladišta naftnih derivata (poseban porez na naftne derivate)

Novčanom kaznom za prekršaj će se kazniti porezni obveznik ako u propisanom roku nadležnoj carinarnici ne podnese prijavu ili ako podnese prijavu koja ne sadrži propisane podatke, te ako ne prijavi mjesto i smještaj proizvođačkog i veleprodajnog skladišta sukladno čl. 7. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate.

U čl. 7. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!